17 mai 2011

Toon Boom


15 mai 2011

AOUUUUUUUUUUUHHHHH !!!!

14 mai 2011

Ghibli Squadron
6 mai 2011

Showreel 2011

Demoreel 2011 from David WEGMANN-SERIN on Vimeo.

Test luxanimation

Test passé pour Luxanimation

Test Luxanimation from David WEGMANN-SERIN on Vimeo.